Termokamery Flir řady Ex.


Termokamery FLIR řady Ex, tj. konkrétně termokamera FLIR E8, jsou určeny pro všeobecné použití, tj. pro stavebnictví i průmysl. Jsou tedy vhodné pro analýzu povrchových teplot obvodového pláště budov (vzduchotěsnost, tepelné mosty apod.), TZB (tj. systémů vytápění, kontroly klimatizace apod.) i průmysl (elektrické rozvaděče, ložiska, preventivní údržba).


Diagnostika budov.

Výsledkem termografického měření je zdokumentování stavu nemovitosti a sepsání odborného protokolu o provedeném termografickém měření, kde je naprosto průkazným způsobem prokázáno, v jakých částech nemovitosti dochází k případným problémům (např. úniky tepla, vzduchové netesnosti, vsakování vody apod.). Zákazník tak dostává k dispozici materiál, který může využít pro úspěšné odstranění případných vad u nemovitostí. Výstupem z termovizní kamery Flir E8 je infračervený snímek, odborně termogram, resp. termovizní snímek.

Radiometrické termokamery pak uživateli umožní určit teplotu v jednotlivých bodech termogramu. Termogram, nebo termovizní snímek, resp. infračervený snímek je obraz pořízený termokamerou. Infračervené záření je pro lidské oko neviditelné a proto se termovizní snímky vizualizují za použití okem viditelných palet, které přiřazují barvu různým teplotám (různému množství tepelného toku). Stejný snímek tak lze zobrazit v odlišných barevných paletách a tím zviditelnit nebo zdůraznit iná místa.

Kontrola nemovitostí pomocí termokamery je účinnou neinvazivní metodou jejich monitorování a diagnostiky. Termografie se stala jedním z nejhodnotnějších diagnostických nástrojů pro kontrolu nemovitostí. Termokamera může včas odhalit problémy, což umožňuje jejich zdokumentování a nápravu předtím, než se stanou vážnějšími a nákladnějšími na opravy. Diagnostika budov termokamerou může pomoci:

• Vizualizovat ztráty energie

• Zjištění netěsnosti obvodových plášťů, střech, dveří, oken a jiných konstrukcí dokážeme rozpoznat chybějící nebo špatně provedenou tepelnou izolaci

• Zjistit vzduchové netěsnosti

• Najít vlhkost v izolaci, střechách a stěnách, jak ve vnitřní, tak vnější konstrukci

• Vyhledávání míst s možným vznikem plísní a nedostatečně izolované plochy

• Vyhledat tepelné mosty vyhledáváním nehomogenit teplotního pole

• Nalézt místa vsakování vody do plochých střech

• Rozpoznat poruchy teplovodních trubek

• Odhalit konstrukční vady

• Zjištění úniku vody nebo poruchu teplonosného média podlahového vytápění, najít chyby v zásobovacím potrubí a v dálkovém vytápění

• Odhalit elektrické poruchy

Další příklady využití termokamery Flir E8:


Provedeme kontrolu izolace budov, systémů a chladicích agregátů.

Termokamerou pomůžeme najít úniky vody z plaveckého bazénu.

Termokamerou Vám pomůžeme optimalizovat pasivní konstrukce bytových domů.

Termokamerou Vám odhalíme stav stěn a fasád, pomůžeme rozpoznat problémy s izolací.

Termokamerou provádíme monitoring funkčnosti instalovaných fotovoltaických panelů.

Termokamerou pomůžeme zaručit kvalitu fotovoltaických panelů a tím i vysoký výkon celého systému FVE.

Termokamerou dokážeme kontrolovat izolace komerčního mrazíren.

Termokamerou pomůžeme najít úniky a kondenzaci vody.

Termokamerou odhalujeme úniky vody ze sítí dálkového vytápění.


Kontrola výkonů a kvality fotovoltaických panelů


Termovizní měření FV panelů termokamerou Flir E8 je první rychlá a levná fáze analýzy solárních panelů v provozních podmínkách. Jeho cílem je provést provozní diagnostiku s následním určení defektů jednotlivých FV článků u různych typů panelů tj. vytipovat vadné FV panely, které se nyní vyskytují stále častěji, díky nedodržování technologie výrobcem a často také díky nižší kvalitě povrchů. Měření termokamerou je v podstatě jediný možný způsob, jak bez odstavení z provozu a demontáže odhalit vadný FV panel. Vadné FV panely totiž obyčejně fungují, nižší je pouze jejich výkon. S věkem FVE postupně počet vad narůstá a výkon pozvolna klesá. Pravidelné kontroly FV elektrárny efektivně odhalí rizikové anomálie FV panelů často dříve, než se mohou začít projevovat. Můžete tedy včas předejít komplikacím v dodávkách elektrické energie.

Elektrotechnika a strojírenství.


V průmyslovém prostředí termografii používáme k hledání horkých skvrn, které mohou vést k poruchám elektrických a strojních instalací. Zjištěním anomálií v časném stádiu výroby nebo provozu lze předejít odstávkám a ušetřit peníze.

Možné přínosy termografie jsou:

• Aktivnější bezkontaktní a neinvazivní kontrolní technologie, která je velmi často vhodná jako součást programu preventivní údržby

• Snadnější, rychlejší a bezpečnější způsob včasné detekce závadového stavu

• Kontrola zařízení v průběhu doby za stejných provozních podmínek, umožňující snadnější detekci teplotních anomálií

• Kontrola zařízení v chodu za plného zatížení s minimálním vlivem na výrobu

• Kontrola obtížně přístupného elektrického zařízení pod proudem

• Snížení výrobních ztrát kvůli neplánovanému prostoji, tedy zvýšení produktivity a ziskovosti

• Snížení doby nezbytné pro plánovanou odstávku

• Snížení nákladu na údržbu a opravy

• Prodloužená životnost zařízení a středního času mezi výpadky (MTBF)

• Zvýšená dostupnost a spolehlivost provozu.

Prováděné měření termokamerou Flir E8 je bezkontaktní, není tedy problém změřit i těžko přístupná místa. Vypracujeme tištěný protokol (i digitální verzi na CD) s termografy s teplotním měřením a určením teplot v důležitých bodech. Navrhneme možné řešení problému.

Co termovize nedělá:


• Termovize NEMĚŘÍ teplotu.

• Termovize NEUKAZUJE tepelné ztráty.

• Termovize NEUKAZUJE (s)potřebu tepla na vytápění.

• Termovize NEUKAZUJE tepelné odpory nebo součinitele prostupu tepla.

• Termovize NEODHALUJE možný výskyt plísní.

• Termovize NEUKAZUJE oblasti kondenzace vodní páry.

• Termovize NEKVANTIFIKUJE tepelný tok.

• Termovize NEUKAZUJE tepelné mosty.

• Termovize NEPROKAZUJE kvalitu konstrukce.

Toto všechno jsou závěry, které dělá člověk, protože se domnívá, že termokamera pracuje obdobným způsobem jako klasický fotoaparát, pouze v tepelném spektru, které člověk nevidí. Je to dáno mimo jiné tím, že člověk má zkušenost s vnímáním barev, které považuje za jednoznačné a neměnné na dalších podmínkách.Termokamera Flir E8 má tyto parametry:

• Rozlišení senzoru: 320 x 240px

• Teplotní citlivost: menší než 0,06°C

• Teplotní rozsah: -20°C ... +250°C

• Zorné pole: 45°x 34°

• Funkce: MSX, Obraz v obraze, Blending, Izotermy

• Displej: 3"

• Fotoaparát reálního snímku

• Doba provozu 4 hod

Aktuální ceny termovizního měření na výžádaní zde na emailové adrese:


@: prodejna@fonodis.cz