Analogová rádia ještě nevyhazujte, digitalizaci rozhlasového vysílání ještě nějaký čas možná přežijí.Výměnu televizních přijímačů a set-top boxů pro sledování televizních programů již máme za sebou, obdobný osud nás v budoucnu čeká i pro všechny analogové rozhlasové přijímače. Nyní to však vypadá, že vypnutí VKV/FM vysílání možná přijde později, případně o hodně později, než se čekalo.

Až do 5. března 2021 platilo, že analogové rozhlasové vysílání skončí nejpozději 10. října 2025 a dál budou posluchači stanice ladit jen v digitálním systému DAB+. Poslaneckou sněmovnou ČR byl schválen návrh, který stanovuje, že pokud vláda nepředloží jasný přechodový plán do 10. října 2022, původní analogové licence budou automaticky vysílatelům prodlouženy i po roce 2025 až do uplynutí tří let po „dni přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání podle usnesení vlády“.

To je ta dobrá zpráva pro spoustu krásných, skvělých a jistě i historicky zajímavých analogových rozhlasových přijímačů, která budou nejspíše ještě několik let schopny příjmu, než se definitivně promění buď v muzeální exponáty zapadajíci prachem minulosti, nebo elektroodpad.

Co nám nový formát rozhlasového vysílání DAB+ jako posluchačům přinese?

Je to především objemnově bohatší nabídka nových rozhlasových stanic, jak celoplošných, tak lokálních – v nových digitálních multiplexech na ně bude mnohem více prostoru, než v dnes zcela zaplněném pásmu s analogovým vysíláním. V součastné době je největší zájem o vstup do DAB+ ze strany internetových rádií, přičemž je tu zaznamenaná i větší poptávku od nově vznikajících projektů. Předpokládá se tedy zařazení nových rozhlasových stanic, která se budou snažit nabídnout posluchači nový obsahový nebo hudební formát, např. čistě hudebně žánrový nebo sportovní rádio, dopravní rádio nebo rozhlasovou stanici plnou povídek, pohádek nebo faktů a dokumentů. To vše je v digitálním rozhlasovém vysílání možné. Dle informací by mělo být kmitočtů pro celoplošné a lokální sítě dostatek.

Nová platforma vysílání DAB+ přinese i řadu doplňkových mulitmediálních služeb, které v tom stávajícícm analogovém světě nejsou možné. Rozhlasové vysílání totiž doplňují jak textové informace (v rozsahu větším než u VKV umožnil RadioText systému RDS), ale také vizuální, např. grafiku nebo obrázky – není tak třeba problém vidět během rozhovoru fotografii hosta nebo během písničky přebal alba. Zobrazit se může prakticky cokoliv, od loga stanice, textu zpravodajství, graficky zpracované počasí, dopravní informace, webkamery z dálnic nebo aktuální fotky z probíhajících sportovních nebo kulturních akcí. Nabízí se zde i další služby, které posluchač zatím nedokáže ocenit, a můžou být pro něj velmi důležité, jako informační kanál pro navigační systémy (operativnější než současné TMC) nebo systém varovného hlášení, který dokáže během několika minut informovat obyvatele o hrozícím nebezpečí např. na dálnici.

Dále, mimo všeobecně známých výhod, je tu možnost šíření více stanic na jednom kmitočtu a tím pádem snazší plánování pokrytí území. Rozhlasové stanice se totiž vysílají v multiplexech, vždy na jedné frekveci – vysílání stejného počtu stanic proto obsadí podstatně méně frekvencí než analogové rozhlasové vysílání, a proto bude možné přesněji pracovat s dokrývači území (nebude se plést do sousedního vysílání).

Ještě letos mají být spuštěny Českým rozhlasem další dvě specializované stanice, a to rozhlasová stanice ryze sportovní a rozhlasová stanici určena především pro seniory.